ORDINACE ESTETICKÉ MEDICÍNY

MUDr. Pavlína ŠŤASTNÁ

Korekce mimických vrásek botulotoxinem

Vědomé i nevědomé používání mimických svalů v obličeji vede ke vzniku drobných „nerovností“, které se podílí na výrazu celého obličeje (nejčastěji slouží k vyjádření emočního stavu jako je smích, pláč, zloba, apod.) V mladém věku je po skončení kontrakce mimického svalu veškerá nerovnost úplně vyhlazena. Rostoucí věk přináší bohužel postupný úbytek elastických komponent v kůži. Zapojení mimických svalů v méně elastické kůži způsobuje tvorbu trvalejších drobných rýh – mimických vrásek (na čele, nad kořenem nosu, kolem očí). S rostoucím věkem se rýhy zvětšují a prohlubují – jedná se o přirozený proces stárnutí.

Námi nabízená metoda aplikace botulotoxinu slouží k řešení ale i k prevenci rozvoje mimických vrásek.

 

celo_pred_botoxem.jpg     celo_a_koren_po_botoxu.jpg

 

Botulotoxin (Botox, Allergan USA, Dysport Ipsen UK) se v estetické medicíně používá již více než 20 let. Jeho aplikace v úpravě mimických vrásek se týká v maximální míře především obličeje. Užití botulotoxinu je v dnešní době velmi bezpečné.

Botulotoxin funguje tak, že dočasně zablokuje přenos nervových impulsů do svalu, ten se uvolní a nestahuje se. Výsledkem je dočasné vyřazení mimických svalů z jejich funkce. Avšak i přesto jste schopni dávat najevo své emoce, smát se, mračit se, plakat, jen se Vám netvoří mimické vrásky.

Nejlepší efekt se dostavuje u mimických vrásek v okolí zevního koutku očí, nad kořenem nosu a na čele či při korekci asymetrie výšky obočí. Je možné ošetření i okolí kolem úst či na přední ploše krku.

Často se klienti obávají znehybněného vzhledu masky. Tato obava však není na místě. Při ošetření pouze výše uvedených skupin svalů je efekt velmi nenápadný a přirozený, což vyhovuje všem klientkám a klientům, kteří vyžadují minimální viditelnost korektivního zásahu v obličeji.

Aplikace botulotoxinu není vhodná pro pacienty trpící nervosvalovými onemocněními, periferními neuropatiemi, poruchami polykání, dýchání, známou přecitlivělostí na účinnou látku či současně užívající amynoglykosidová antibiotika či spektinomycin. Také není vhodné ošetření botulotoxinem v místě, které je postiženo akutním zánětem. Bezpečnost užití botulotoxinu v těhotenství a v době kojení nebyla prokázána.

Aplikaci botulotoxinu může provádět jen lékař vyškolený v používání botulotoxinu v estetické dermatologii. 

Průběh zákroku -  je ambulantní, bez nutnosti následné pracovní neschopnosti, úlevy či rekonvalescence. Vlastní aplikace zabere 5 - 10 minut. Vpichů pod kůži velmi tenkou jehličkou je několik a jsou jen mírně bolestivé. Znecitlivění lokálním znecitlivujícím krémem je možné, ale většinou není potřeba (ošetřované místo je možno mírně podchladit ledovým obkladem). Nejčastější lokalitou k ošetření je oblast čela, oblast kořene nosu a oblast kolem očí. 

Po ošetření je třeba dodržet několik opatření:

  • Po dobu 4 hodin - nelehnout si do vodorovné polohy, nepředklánět se. „ošetřené svaly trénovat“, tj. mračit se, dělat grimasy,
  • vyhnout tření nebo škrábání ošetřeného místa, a to alespoň po 12 hodin , 
  • 2 dny po aplikaci se nedoporučuje chodit do sauny, kryosauny, vystavovat se extrémním změnám venkovních teplot a neslunit se. Líčení a odličování s jemností.
  • 14 dní vynechat kosmetickou masáž a solária 

 

Nástup efekt botulotoxinu je po 1–2 týdnech.

 

Může se stát, že látka neúčinkuje?

Ano, výjimečně se to stát může. Příčin může být hned několik. Vrásky mohou být způsobeny mnoha mechanismy a ne všechny se dají překonat pomocí botulotoxinu. Také nízká dávka toxinu nebo špatná technika aplikace zhoršuje výsledek zákroku.  Tito klienti také mohou mít vyvinuté protilátky, které mohli získat v minulosti malou intoxikací klobásového jedu. Jsou popsány i případy vzniku protilátek při velmi časté aplikaci. Pak může pomoci jiný typ botulotoxinu.

Jak dlouho přetrvává výsledek vyhlazení vrásek?

Účinek látky vydrží po první aplikaci asi 3 měsíce, po druhé asi půl roku a po třetí asi 9 - 12 měsíců. Čím déle se látka aplikuje, tím déle účinek vydrží. Nicméně déle než rok účinek botulotoxinu nezajistíme, a tak klient dochází 1x ročně nebo v lepším případě se odnaučí používat určité svaly, a tím se odstup mezi aplikacemi prodlouží. Častěji než 2x za rok by se aplikace ve stejné lokalitě provádět neměla (mimo prvního roku). Pokud je mimická vráska příliš hluboká a jsou zde již narušena kolagenová vlákna, nemůžeme očekávat vyhlazení, ale pouze redukci vrásek. Zde je možné botulotoxin kombinovat s vhodným výplňovým materiálem, například s kolagenem nebo hyaluronovou kyselinou.

Cena ošetření je závislá na množství spotřebované látky.